Ingangsdatum Wet toekomst pensioenen uitgesteld: fiscale aanpassingen noodzakelijk

Kees van Oostwaard Athora

Het hing al enige tijd in de lucht, maar tijdens de Kamerbehandeling van het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen bevestigde minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen dat het streven nu is om de wet per 1 juli 2023 in werking te laten treden. Het wetsvoorstel is hierop al aangepast. Voor de betrokken uitvoerders klinkt dat als een goede zaak, aangezien het (hopelijk) meer voorbereidingstijd biedt. Maar fiscale wijzigingen in de loop van een kalenderjaar is het vaak lastig om deze door te voeren. Dit geldt ook voor een deel van de fiscale aspecten in dit wetsvoorstel.