Ingangsdatum wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 schuift op naar 1 juli 2022

Minister Koolmees vindt het wenselijk dat ruim vóór de scheiding voor scheidende partijen en scheidingsprofessionals duidelijk is welke gevolgen de scheiding heeft voor het pensioen, en welke wet (de huidige of de nieuwe) het regime van pensioenverdeling bepaalt. Daarnaast moeten pensioenuitvoerders voldoende voorbereidingstijd krijgen om hun werkwijzen en administraties aan te passen aan de nieuwe wetgeving.
Om die redenen acht de minister een ingangsdatum van 1 januari 2022 niet meer haalbaar.
(Brief minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 8 juli 2021, kenmerk 2021-0000110102)

(september 2021)