Interimrapport Commissie inkomstenbelasting en toeslagen

 

De Commissie inkomstenbelasting en toeslagen – ook bekend als de Commissie Van Dijkhuizen – heeft een interimrapport aangeboden aan staatssecretaris Weekers van Financiën. De Commissie hoopt op die manier nog invloed te kunnen uitoefenen op de inhoud van het regeerakkoord.

Belangrijke voorstellen uit het interimrapport zijn:

  • Verlaging van de tarieven van loon- en inkomstenbelasting (37% over de eerste schijf van € 62.500 en 49% over het meerdere).
  • Aanpassing van de fiscale behandeling van de eigen woning (aflossen van nieuwe en bestaande hypotheken wordt gestimuleerd zonder verplichte daadwerkelijke aflossing).
  • Vrijstelling voor kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrekening eigen woning verdwijnt.
  • De overdrachtsbelasting wordt afgeschaft.
  • De omkeerregel voor pensioenen en lijfrenten geldt tot een inkomen van de eerste schijf (€ 62.500).
  • Verhoging van het algemene BTW-tarief naar 23% en het verlaagde BTW-tarief naar 8%. 

Binnenkort zal in Financieel Actief uitgebreider op de voorstellen van de Commissie worden ingegaan.

(Naar een activerender belastingstelsel, interimrapport van de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen, 16 oktober 2012)