Internetconsultatie over eenvoudiger belastingstelsel

Het kabinet wil fiscale regelingen gaan beoordelen. Doel is om het belastingstelsel eenvoudiger te  maken. Aspecten die hierbij een rol spelen zijn de vraag of de fiscale regelingen nog maatschappelijk en economisch te verantwoorden zijn en of een regeling op een efficiënte manier bijdraagt aan het beoogde doel. Achtergrond is dat in het recente verleden De afgelopen tijd is er in de maatschappij, de Tweede Kamer en de media veel aandacht is gevraagd voor de complexiteit van ons belastingstelsel (en de gevolgen daarvan).
De Nederlandse bevolking kan tot 9 april 2023 via een internetconsultatie inbreng leveren. Ook zal worden gesproken met partijen en experts. Streven is dat het kabinet rond de zomer met de eerste voorstellen vereenvoudigingsvoorstellen komt. Het uiteindelijke doel is het belastingstelsel minder complex, beter uitvoerbaar, gerichter en economisch efficiënter te maken.
(Nieuwsbericht Rijksoverheid, 23 februari 2023)

(maart 2023)