Levenslooprekening ook periodiek uitkeren zonder werkgever

Een man heeft bij een bank een levenslooprekening. Op het moment dat hij de levensloopuitkeringen wil laten ingaan heeft de man geen werkgever. De bank werkt niet mee aan deelbetalingen en wil het levenslooptegoed in een keer uitkeren onder inhouding van 52% loonbelasting. De bank geeft aan dat het proces van rechtstreekse betalingen periodieke uitkeringen veel administratieve handelingen met zich meebrengt. In de voorwaarden is niet opgenomen dat rechtstreekse deelbetalingen zijn uitgesloten. Dat brengt de man ook naar voren in de procedure bij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening.
De commissie heeft begrip voor het feit dat rechtstreekse periodieke betalingen de nodige administratieve handelingen met zich meebrengt. Maar de bank had hierin kunnen dan wel moeten voorzien.
De commissie acht het redelijk dat de bank de man volledig schadeloos stelt door het tegoed van de levenslooprekening alsnog in periodiek deelbetalingen rechtstreeks aan de man uit te keren, dan wel het geleden fiscale nadeel te vergoeden. Overigens mag de bank redelijke kosten in rekening brengen voor de rechtstreekse periodieke deelopnames. Kijkend naar wat andere marktpartijen in rekening brengen, stelt de commissie de redelijke kosten op € 75 per deelopname. De vordering van de man wordt toegewezen.
(Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, 26 april 2017, nr. 2017-271)

(mei 2017)