Levenslooptegoed naar pensioen-bv: belast

Een man heeft een levenslooptegoed dat is ondergebracht bij en bancaire instelling. Hij is directeur-grootaandeelhouder (dga) van een besloten vennootschap (B.V.) waarin zijn pensioen is ondergebracht. In 2012 laat de man zijn levenslooptegoed van bijna € 40.000 overmaken naar zijn B.V. In 2013 keert de B.V. het tegoed uit aan de man. De man dient een bezwaar in tegen de aanslag 2013 onder meer omdat naar zijn mening ten onrechte geen rekening is gehouden met de levensloopverlofkorting.
De inspecteur verlaagt de aanslag over 2013 met het bedrag van het uitgekeerde levenslooptegoed en legt een navorderingsaanslag over 2012 op.
De man gaat in beroep. De rechtbank overweegt dat de man niet aannemelijk heeft gemaakt dat de pensioenaanspraak na de overboeking door de bancaire instelling nog binnen de in de Wet op de loonbelasting 1964 gestelde fiscale begrenzingen is gebleven. Ook is de B.V. geen kredietinstelling in het kader van de levensloopregeling. Ook ontbreekt elk bewijs dat sprake is geweest van een omzetting van levenslooptegoed in pensioen. De rechtbank oordeelt dat de inspecteur terecht het levenslooptegoed in 2012 heeft belast. Het hof bevestigt in hoger beroep de uitspraak.
(Hof ’s-Hertogenbosch, 25 maart 2021, nrs. 20/00298 en 20/00299, ECLI:NL:GHSHE:2021:929)

Noot:
Bij voorbaat was er weinig kans op succes voor de man. Zijn B.V. is geen toegestane uitvoerder voor een levensloopregeling. Het is wel toegestaan om levenslooptegoed om te zetten in pensioen binnen de daarvoor geldende fiscale grenzen. Oftewel: er moet sprake zijn van een pensioentekort. Maar van omzetten blijkt niets. Had de man het levenslooptegoed wel laten omzetten in pensioen dan was uitkering in 2013 niet mogelijk geweest. De omzetting is onomkeerbaar en pensioen (van deze omvang) is niet afkoopbaar. Kortom: het was een belaste uitkering in 2012 of pensioen (maar dan geen uitkering in 2013).
Het overgangsrecht voor levensloopregelingen eindigt per 1 november van dit jaar. Voor een eventuele omzetting van levenslooptegoed in een pensioenaanspraak rest dus nog weinig tijd.

(september 2021)