Marktsuggesties door AFM meegenomen in standaard dienstverleningsdocument

De autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft tien wijzigingen doorgevoerd in het standaard dienstverleningsdocument (DVD). Veel ondernemingen hebben gevraagd om meer flexibiliteit in het gestandaardiseerde document. OP die manier kunnen zij hun eigen dienstverleningsconcept en de daarbij behorende kosten beter toelichten. Op specifieke onderdelen wordt nu de mogelijkheid geboden om een toelichting te geven met eigen teksten.
Vanaf 1 juni 2013 kunnen financiële ondernemingen een standaard DVD aanmaken met behulp van de DVD-generator van de AFM. Die DVD voldoet dan aan de wettelijke eisen die vanaf 1 juli 2013 gelden.
(AFM Nieuwsberichten, 12 april 2013)