Minister Blok: nieuwe boeteregels ook van toepassing op oude hypotheken

Minister Blok van Wonen en Rijksdienst bevestigt dat de nieuwe boeteregels voor het vervroegd aflossen van de hypotheek zowel voor nieuwe als bestaande hypotheken gelden. Hij doet dat naar aanleiding van Kamervragen van de leden Ronnes en Omtzigt.De Kamerleden hebben 17 vragen gesteld rondom de wens van veel woningbezitters om hun hypotheekrentepercentage te verlagen. Maar verlaging blijkt vaak kostbaar door “de vergoeding voor het financiële nadeel van de kredietverstrekker als gevolg van het tussentijds openbreken van het contract” (in de praktijk ook wel boeterente genoemd).De bank is bij het afsluiten van de hypotheek een langdurige verplichting aangegaan. Als er geen vergoeding meer gevraagd mag worden als de consument eenzijdig de overeenkomst openbreekt, kunnen kredietverstrekkers geen rentevaste periodes meer aanbieden. Een consument zal de hypotheek willen oversluiten als de rente daalt en de afgesproken rente willen behouden als de rente stijgt.Op 14 juli 2016 is de nieuwe Europese hypothekenrichtlijn van kracht geworden.De minister geeft aan dat in de nieuwe wet- en regelgeving is opgenomen dat de vergoeding van een aanbieder voor vervroegde aflossing vanaf 14 juli 2016 niet hoger mag zijn dan het werkelijk geleden financiële nadeel dat de aanbieder heeft bij vervroegde aflossing. Dit geldt bij aflossen, oversluiten en rentemiddeling. De consument moet de berekeningswijze van de vergoeding kunnen controleren. Dit geldt zowel voor bestaande hypotheken, als voor hypotheken die na 14 juli 2016 zijn afgesloten.(Bron: brief van minister voor Wonen en Rijksdienst, 2 september 2016, kenmerk 2016-0000500842)

Noot:

Wel de lusten, maar niet de lasten? Dat is waar het kort gezegd om draait bij de problematiek van rentewijzigingen bij hypotheken. Maar omdat banken langdurige verplichtingen aangaan, mogen zij de werkelijke kosten bij vervroegd aflossen in rekening brengen.Volgens de Europese richtlijn zouden de nieuwe regels alleen gelden voor nieuwe hypotheken. Maar de Nederlandse wetgeving gaat verder. Daardoor gelden de nieuwe regels voor alle gevallen, dus ook voor de bestaande.Overigens merkt de staatssecretaris in zijn brief terecht op dat het voor consumenten die een spaarhypotheek hebben afgesloten, niet altijd voordelig is om de hypotheek tegen een lagere rente over te sluiten. De rente die zij betalen over de hypotheekschuld is namelijk gekoppeld aan de rente die zij ontvangen op hun spaardeel. De lagere rente voor de lening wordt dan teniet gedaan door de hogere premie/inleg voor het spaardeel.(oktober 2016)