Motie Knops aangenomen door Tweede Kamer

Door de aanname van de zogenoemde motie Knops op 9 april 2013 zorgt de Tweede Kamer ervoor dat meer mensen gebruik kunnen maken van de fiscale spaarfaciliteit voor de eigen woning. Per 1 april 2013 is de termijn geëindigd waarop woningeigenaren nog een Kapitaalverzekering eigen woning (KEW), Spaarrekening eigen woning (SEW) of Beleggingsrecht eigen woning (BEW) konden afsluiten of aanpassen aan hun eigenwoningschuld. Die eigenwoningschuld moest al op 31 december 2012 bestaan.
Veel aanbieders van KEW’s, SEW’s en BEW’s hadden al enige tijd vóór 1 april 2013 de aanvraagtermijn gesloten, om zodoende de aanvragen tijdig te kunnen afwikkelen. De aanvraag moest immers vóór 1 april zijn geaccepteerd. De aangenomen motie zorgt er nu voor dat elke – aantoonbare – aanvraag vóór 1 april bij bank, verzekering of tussenpersoon als tijdig wordt bestempeld. Dit is mede ingegeven door de late beantwoording van vragen over de exacte uitvoering van de overgangsregeling.