Nieuw mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een nieuw mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding gepubliceerd. Tevens is een nieuw informatieblad gepubliceerd met informatie over de verdeling van pensioen bij scheiding (echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van geregistreerd partnerschap). Het informatieblad is bedoeld voor mensen die gaan scheiden of al gescheiden zijn. Het document omvat tien pagina’s en gaat onder meer in op de keuzes die gemaakt kunnen worden, op internationale situaties en de levensgebeurtenissen na de verdeling van het pensioen (overlijden ex-partner en nieuw huwelijk).(Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, brochure, 26 oktober 2017)(november 2017)