Nieuw staffelbesluit

Per 1 januari 2018 gaat de pensioenrichtleeftijd omhoog van 67 naar 68 jaar. Vooruitlopend daarop zijn in maart en september 2017 voorlopige nieuwe staffels gepubliceerd.
In een nieuw besluit zijn nu de definitieve staffels per 1 januari 2018 gepubliceerd. Deze zijn gelijk aan de staffels die in september zijn gepubliceerd.
(Besluit staatssecretaris van Financiën, 23 november 2017, nr. 2017-187605)

(december 2017)