Nieuw staffelbesluit voor beschikbarepremieregelingen

De staatssecretaris van Financiën heeft een nieuw staffelbesluit gepubliceerd. Het besluit bevat onder meer een uitbreiding voor nettopensioen. Daarnaast is het fiscale kader voor premie- en kapitaalovereenkomsten aangepast aan de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen, de wijziging van die wet en het Belastingplan 2014. Op grond van deze wetten wordt de pensioenopbouw gebaseerd op een bereikbaar pensioen van 75% van het gemiddelde loon in 40 opbouwjaren en is het pensioengevend loon gemaximeerd op € 100.000 (2015).
De in bijlage IV opgenomen premiestaffel is uitgebreid met twee staffels die van toepassing zijn als de aangepaste AOW-inbouwbedragen van artikel 10aa van het UBLB 1965 worden toegepast.
Het besluit is hier te raadplegen.
(Besluit van 17 december 2014, nr. BLKB2014/2132M)