Nieuwe beschikbare premiestaffels per 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 gaat de pensioenrichtleeftijd omhoog van 67 naar 68 jaar. Hierdoor zijn nieuwe beschikbare premiestaffels nodig ten opzichte van de staffels die op 20 januari 2017 bij beleidsbesluit zijn gepubliceerd. Dat besluit ging nog uit van een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP) heeft - vooruitlopend op een definitief besluit - in een V&A voorlopige nieuwe staffels per 1-1-2018 gepubliceerd op basis van een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar.
Onderstaand de van toepassing zijnde (voorlopige) staffels per 1 januari 2018 op basis van 4% rekenrente (tabel 1) en op basis van 3% rekenrente (tabel 2).

Tabel 1 (staffel op basis van 4% rekenrente (ter vervanging van de staffels van bijlage I van het besluit 20 januari 2017)


Tabel 2 (staffel op basis van 3% rekenrente (ter vervanging van de staffels van bijlage IV van het besluit 20 januari 2017)

(bron: https://belastingdienstpensioensite.nl/VA_17-002_v170310)

Noot:

Door het verschuiven van de pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68 jaar per 1 januari 2018 zijn nieuwe beschikbare premiestaffels noodzakelijk. Omdat het definitieve staffelbesluit naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 wordt verwacht, zou dit voor pensioenuitvoerders tot problemen leiden om op tijd de juiste staffels op basis van pensioenleeftijd 68 jaar toe te kunnen passen per 1 januari 2018.  In verband met de aanpassing van veel pensioenregelingen per 1 januari 2018 is het voor de praktijk fijn dat het CAP de (voorlopige) staffels in een vroegtijdig stadium beschikbaar heeft gesteld. De definitieve aangepaste premiestaffels zullen bij beleidsbesluit worden vastgesteld.

(april 2017)