Nieuwe ontwikkelingen Witteveen 2015: nettolijfrente

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat de uitwerking van de nettolijfrente in de tweede pijler zal plaatsvinden via een Algemene Maatregel van Bestuur. Het overleg met het ‘pensioenveld’ hierover is nog niet afgerond.Ook wordt geregeld dat pensioenuitvoerders niet verplicht zijn om op verzoek mee te werken aan afkoop van de nettolijfrente, tenzij sprake is van emigratie.(Kamerstukken II 2013/14, 33863, nr. 7)