Nieuwe ontwikkelingen Witteveen 2015: premiestaffels

Vooruitlopend op de aanname van het wetsvoorstel Witteveen 2015 door de Eerste Kamer hebben de staatssecretarissen Wiebes en Klijnsma de nieuwe staffels voor beschikbarepremieregelingen gepubliceerd. Deze staffels zullen later – na aanname van het wetsvoorstel – in een formeel besluit worden vastgelegd. De staffels zijn hier te raadplegen.
(Nieuwsbericht Ministerie van Financiën, 25 april 2014)