Nieuwe versie vragen en antwoorden overgangsrecht KEW, SEW en BEW

De Kennisgroep Verzekeringsproducten en Eigen Woning heeft op 27 juni 2014 een nieuwe versie van het document met vragen en antwoorden over het overgangsrecht KEW, SEW en BEW gepubliceerd.
Ten opzichte van de versie van 31 juli 2013 zijn enkele vragen en antwoorden toegevoegd over de omzetting van een kapitaalverzekering in een SEW of BEW. Daarbij geeft de Kennisgroep aan dat het bij de omzetting van een KEW in een SEW of BEW niet verplicht is om naast de SEW of BEW nog een losse overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Wordt wel een losse overlijdensrisicoverzekering gesloten, dan heeft deze fiscaal geen verband met de SEW of BEW. Gevolg is dat ook in de toekomst de premie voor een dergelijke losse overlijdensrisicoverzekering niet meetelt voor de toets of het overgangsrecht behouden blijft.
Het document met vragen en antwoorden is hier te raadplegen.
(Rijksoverheid.nl; Kennisgroep Verzekeringsproducten en Eigen Woning, juni 2014)