Nieuwe versie vragen en antwoorden overgangsrecht KEW/SEW/BEW vóór 1 april

De Belastingdienst heeft in korte tijd al weer de derde versie van haar vragen en antwoorden over het overgangsrecht voor KEW, SEW en BEW gepubliceerd. In deze herziene versie behandelt de Belastingdienst ook contractuele bepalingen over premie- en inlegaanpassingen als gevolg van renteaanpassingen. Ook wordt nader ingegaan op het begrip ‘normale en gebruikelijke optieclausules’.De nieuwe versie is hier te vinden.(Vragen en antwoorden inzake het overgangsrecht KEW,SEW en BEW, Kennisgroep Verzekeringsproducten, 21 maart 2013)