Onderbelichte fiscale gevolgen van onverwachte aansluiting bij bedrijfstakpensioenfonds

Remko Hesse auteur

Zo’n 90% van alle werknemers in Nederland heeft recht op een aanvullend pensioen toegezegd door hun werkgever. Werkgevers zijn verplicht zich aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds, dan wel hebben de mogelijkheid om zelf een contract te sluiten met - bijvoorbeeld - een verzekeraar of Algemeen Pensioenfonds. Discussie over deze verplichte aansluiting, zeker die met terugwerkende kracht, komt vaker voor dan ik dacht, en partijen zijn het daarover lang niet altijd met elkaar eens. Het kan hierdoor voorkomen dat een werkgever uiteindelijk gelijktijdig aan meerdere pensioenregelingen deelneemt.
In deze bijdrage neem ik u aan de hand van enkele recente uitspraken mee in de verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds en vul dit aan met een bespreking van de - mogelijke - gevolgen daarvan voor de loonheffingen. Past het uiteindelijk door de werkgever toegezegde pensioen binnen de fiscale regels, en zo nee, wat betekent dat dan?