Ontwerpbesluit transitievergoedingen naar Tweede Kamer

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 3 juli het ontwerpbesluit transitievergoeding naar de Tweede Kamer gezonden. Het besluit bevat de regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding.
De staatssecretaris zal het ontwerpbesluit na de zomer voor advies aan de Raad van State sturen.
Het besluit is hier te lezen.
(Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 3 juli 2014, brief met kenmerk 2014-0000094384)