Opbouwpercentages pensioenleeftijd jonger dan 67 jaar met ingang van 2015

Het Centraal Aaspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst heeft de opbouwpercentages voor eindloon- en middelloonregelingen gepubliceerd voor regelingen met een pensioenleeftijd jonger dan 67 jaar. Ook heeft zij de gevolgen van een jongere pensioenleeftijd voor het nabestaandenpensioen beschreven.
De opbouwpercentages en de toelichting zijn hier te vinden.