Opnieuw betaalpauze eigenwoningschuld verlengd

De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit met de mogelijkheid voor een betaalpauze voor de eigenwoningschuld opnieuw verlengd. Voorwaarden zijn dat de belastingplichtige in de periode van 12 maart 2020 tot en met 30 juni 2021 bij zijn geldverstrekker heeft gemeld dat hij (dreigende) betalingsproblemen heeft door de uitbraak van het coronavirus. Verder moeten de belastingplichtige en de geldverstrekker een betaalpauze overeengekomen zijn. Deze moet uiterlijk op 1 juli 2021 ingaan en schriftelijk door de geldverstrekker worden bevestigd.
De betaalpauze mag een maximale looptijd hebben van twaalf maanden.
(Besluit staatssecretaris van Financiën, 25 maart 2021, nr. 2021-7241, Staatscourant nr. 16238, 30 maart 2021)

(april 2021)