Overdrachtsbelasting bij levering woning op 6 juni 2011 bedraagt 6%

Belanghebbende krijgt bij notariële akte op 6 juni 2011 een woning geleverd. Hij stelt dat de overdrachtsbelasting een inbreuk vormt op het recht van eigendom als bedoeld in het Handvest van de grondrechten van de EU. Ook stelt hij dat het verlaagde tarief van 2% (ingangsdatum 15 juni 2011) in zijn geval van toepassing is.
Volgens rechtbank Noord-Nederland is het Handvest niet van toepassing in het geval van belanghebbende. Voor wat betreft de ingangsdatum van de tariefsverlaging is volgens de rechtbank geen sprake van strijd met het gelijkheidsbeginsel. De tariefswijziging geldt voor alle woningen met ingang van 15 juni 2011. Het feit dat de verlaging met terugwerkende kracht is verleend, doet daar niet aan af.
Hof Arnhem-Leeuwarden bevestigt de uitspraak van de rechtbank.
(Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden; zaaknummers 13/00564 en 13/00565 van 11 maart 2014; ECLI:NL:GHARL:2014:2028)