Plannen voor box 3 (iets) concreter

Kees van Oostwaard Athora

Op 15 april 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën de zogenoemde ‘Contourennota box-3-heffing op basis van werkelijk rendement’ naar de Tweede Kamer gezonden. In 17 pagina’s schetst hij de hoofdlijnen van de beoogde vermogensrendementsheffing en nodigt hij de Kamerleden uit ‘om te reflecteren en richting te geven op de vormgeving van het beoogde nieuwe box 3-stelsel’. In deze bijdrage ga ik in op de plannen. De reparatieplannen voor het verleden vallen buiten de reikwijdte van dit artikel.