Premiesplitsingsbesluit en digitale vastleggingen

Aan de Kennisgroep Successiewet van de Belastingdienst zijn vragen gesteld over het zogenoemde premiesplitsingsbesluit.
De eerste vraag is of in het kader van het premiesplitsingsbesluit een fysiek ondertekend en gedagtekend aanvraagformulier op papier vereist is. De kennisgroep is van mening dat dit inderdaad vereist is. In het besluit staat de premieverschuldigdheid centraal. Volgens de kennisgroep is bij het invullen van een digitaal aanvraagscherm “niet ondubbelzinnig duidelijk of de ‘aangevinkte’ premieschuldige ook zelf instemt met die hoedanigheid.”
De (vervolg)vraag of het fysiek ondertekende formulier als Pdf-document mag worden geüpload in de administratie van de verzekeraar, wordt ook bevestigend beantwoord.
(KG:063:2023:34 Premiesplitsingsbesluit en digitale vastleggingen, publicatiedatum 26 september 2023)

Noot:
Het premiesplitsingsbesluit geeft de praktijk handvatten hoe een premiesplitsing fiscaal juist kan worden vormgegeven. Kortgezegd betaald de premieverschuldigde zijn/haar deel van de risicopremie op het leven van een andere verzekerde. Zo kan worden voorkomen dat bij overlijden erfbelasting verschuldigd is. Bedacht moet worden dat hierbij een aantal (formele) voorwaarden geldt. Het standpunt zoals hierboven verwoord lijkt niet echt te passen in het huidige digitale tijdperk.
Zie voor een uitgebreidere uiteenzetting over dit onderwerp onder meer: Levensverzekering, premiesplitsing en erfbelasting (overlijdensrisicoverzekering).

(oktober 2023)