Regeerakkoord: reactie op Kamervragen

Kees van Oostwaard Athora

Het nieuwe kabinet heeft samen met de Koning op het bordes van Huis ten Bosch gestaan. Ondertussen heeft de Tweede Kamer 78 vragen voor de minister van Financiën over het coalitieakkoord ingediend. Op 14 januari 2022 heeft de nieuwe minister van Financiën - Sigrid Kaag - die vragen beantwoord.
In dit artikel geef ik een korte beschouwing van de belangrijkste punten voor bancaire en verzekeringsproducten.