Rentebestanddeel in uitkering uit kapitaalverzekering boven € 28.134 terecht belast

Belanghebbende sluit in 1995 een kapitaalverzekering. De kapitaalverzekering is verpand aan een geldverstrekker (waarschijnlijk een bank). Die geldverstrekker is eerste begunstigde voor de verzekerde uitkering. De verzekering is na het moment van afsluiten niet meer gewijzigd. Na vijftien jaar keert de kapitaalverzekering een bedrag uit van € 38.488. In verband met haar renseigneringsplicht geeft de verzekeraar aan de Belastingdienst door dat een deel van deze uitkering, namelijk € 28.134, een onbelaste kapitaaluitkering is. De inspecteur belast het rentebestanddeel in het meerdere. Belanghebbende is het hier niet mee eens en stelt zich op het standpunt dat sprake is van een kapitaalverzekering eigen woning. Als dat standpunt juist is, is het deel van de uitkering tot een bedrag van € 34.100 vrijgesteld. In geschil is of de verzekering kwalificeert als kapitaalverzekering eigen woning.
De rechtbank stelt de inspecteur in het gelijk. Een kapitaalverzekering kwalificeert alleen als kapitaalverzekering eigen woning als in de verzekeringsovereenkomst zelf is bepaald dat de begunstigde de uitkering gebruikt voor de aflossing van de eigenwoningschuld. In de onderhavige overeenkomst komt deze clausule niet voor. De kapitaalverzekering is daarom geen kapitaalverzekering eigen woning. Het feit dat de verzekering is verpand aan de bank en dat belanghebbende de uitkering gebruikt voor de aflossing van de eigenwoningschuld, maakt dit niet anders.
(Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant; 14 april 2015; ECLI:NL:RBZWB:2015:3188)

Noot:

Vanuit wet- en regelgeving bezien is de uitkomst van deze procedure logisch. In de wet staat dat voor een kapitaalverzekering eigen woning in de overeenkomst moet zijn bepaald dat de begunstigde de uitkering zal aanwenden ter aflossing van de eigenwoningschuld (de zogenoemde KEW-clausule).
In dit geval is geen sprake van een kapitaalverzekering eigen woning, maar van een kapitaalverzekering waarop overgangsrecht van toepassing was. Gedurende de looptijd gold een vrijstelling in box 3 en de uitkering diende  te worden belast volgens de oude regels, rekening houdende met de vrijstelling per 31 december 2000.
Belanghebbende had de procedure eenvoudig  kunnen voorkomen door vlak vóór de uitkering alsnog de KEW-clausule in de overeenkomst te laten opnemen. Door gewijzigde wetgeving is dat sinds 1 april 2013 nu niet meer mogelijk.