Samenloop middelloonfranchise en eindloonfranchise in één regeling

Door Witteveen 2015 is het met ingang van 1 januari 2015 mogelijk om tijdsevenredig een ouderdomspensioen van 75% van het gemiddeld genoten loon op te bouwen in ten minste 40 dienstjaren. Dit is vertaald in een maximum opbouwpercentage voor middelloonregelingen van 1,875% per dienstjaar en voor eindloonregelingen van 1,657% per dienstjaar. Beide vormen hebben met ingang van 2015 ook een ‘eigen’ minimum franchise waarmee rekening moet worden gehouden bij de opbouw. In de praktijk komen veel regelingen voor waarbij een deel van de regeling op basis van middelloon of beschikbare premie is toegezegd en een deel - veelal het op risicobasis verzekerde nabestaandenpensioen - op basis van eindloon. Het is voor pensioenuitvoerders op korte termijn niet mogelijk om in de hiervoor genoemde combinatie-pensioenregeling twee verschillende franchises te gebruiken. Daarom keurt de staatssecretaris goed dat in dergelijke situaties de franchise voor het middelloonstelsel wordt gehanteerd. De goedkeuring geldt voor een periode van drie jaar (dus tot 1 januari 2018).
(Besluit staatssecretaris van Financien, 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M)