Schenkingsvrijstelling eigen woning wordt per 1 januari 2023 verlaagd

Kees van Oostwaard Athora

In het regeerakkoord is het voornemen opgenomen om de schenkingsvrijstelling eigen woning in 2024 te laten vervallen. Deze vrijstelling wordt ook wel de jubelton genoemd.
Het verwijderen van de vrijstelling uit de aangifte en de achterliggende systemen voor de verwerking van de gegevens uit de aangifte, kost tijd en capaciteit van de Belastingdienst. Om die reden wil het kabinet de vrijstelling per 1 januari 2023 verlagen naar het bedrag van de eenmalige verhoogde vrijstelling tussen ouders en kinderen van € 27.231 (bedrag 2022). In dit artikel ga ik in op de onduidelijkheden en gevolgen van de voorgenomen verlaging.