Staatssecretaris beantwoordt Kamervragen over afkoop klein pensioen

Staatsecretaris Jetta Kleinsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een viertal vragen beantwoord over afkoop van klein pensioen. Belangrijkste vraag was of er wettelijke belemmeringen bestaan voor het verschuiven van de datum van afkoop van (klein) pensioen naar de dan geldende AOW-leeftijd.De staatssecretaris geeft aan dat het moment van afkoop wordt bepaald door de pensioeningangsdatum in de pensioenregeling. Zij merkt op dat er geen wettelijke belemmeringen zijn om deze in de collectieve pensioenregeling te bepalen pensioeningangsdatum te stellen op of na de geldende AOW-leeftijd.Als de door partijen afgesproken pensioeningangsdatum ligt vóór de geldende AOW-leeftijd, kan de werknemer besluiten door te werken na de pensioeningangsdatum. Dan kan de werknemer de pensioeningangsdatum uitstellen tot op of na de geldende AOW-leeftijd. De reden voor dit doorwerkvereiste is dat pensioen inkomensvervangend is en voorkomen moet worden dat de gemeenschap moet betalen via een beroep op sociale voorzieningen en belastinguitstel, terwijl de (ex-)werknemer zelf een inkomensvoorziening heeft in de vorm van pensioen.(Brief staatssecretaris van Sociale Zaken Werkgelegenheid, 2 juli 2014, kenmerk 2014-0000076598)