Staatssecretaris gaat aan de slag met rapport commissie Van Dijkhuizen

De nieuwe staatssecretaris van Financiën, Wiebes, heeft in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat zijn beleidsagenda voor een belangrijk deel terug te vinden zal zijn in de kabinetsreactie op het rapport van de commissie Van Dijkhuizen (zie ook artikel Rapport Commissie inkomstenbelasting en toeslagen). De staatssecretaris stelt dat complexiteitsreductie een noodzakelijk thema is in zijn ambtsperiode. Dit betekent zowel vereenvoudiging van fiscale wet- en regelgeving als vereenvoudiging van processen. Dit moet leiden tot een beter uitvoerbaarheid en ook ‘meer eenduidige interactie en duidelijke communicatie met de burger’. Daarnaast hecht de staatstssecretaris ook veel waarde aan fraudepreventie en –bestrijding. Tot slot geeft de staatssecretaris aan dat hij zich bewust is van het feit dat een aanpassing van het belastingstelsel winnaars en verliezers kent.
(Brief staatssecretaris van Financiën van 24 maart 2014, kenmerk AFP/2014/276 U)