Staatssecretaris niet voornemens eigen woning naar box 3 te verplaatsen

Staatssecretaris Van Rij van Financiën is niet van plan de eigen woning van box 1 naar box 3 te verplaatsen. Dat heeft hij aangegeven naar aanleiding van Kamervragen over de eigen woning. Hij vermeldt daarbij dat hij in de beleids- en uitvoeringsagenda van 8 mei 2023 heeft aangegeven een visie op de eigenwoningregeling te willen ontwikkelen. Het is de bedoeling om inzichtelijk te maken wat de bevindingen van het onderzoek naar de fiscale regelingen, de beleidsdoorlichting Woningmarkt en de al bestaande onderzoeken in samenhang betekenen. Van Rij streeft ernaar om zijn visie in 2024 naar de Tweede Kamer te zenden.
Tijdens het Kamerdebat over de IBO vermogensverdeling heeft de staatssecretaris toegezegd de eigenwoningregeling te willen onderzoeken. Aangezien de huidige wetgeving complex is wil hij daarbij niet alleen oplossingen uitwerken, maar ook kijken naar de relatie tussen de complexiteit van de eigenwoningregeling en de macro-economische aanbevelingen van DNB en IMF.
Aangezien de ontwikkeling van box 3 naar een nieuw stelsel van werkelijk rendement nog niet is uitgekristalliseerd, vind de staatssecretaris het niet logisch om de eigenwoningregeling hierin mee te nemen. Hij benadrukt dat “de hervorming van box 3 zowel beleidsmatig, juridisch als uitvoeringstechnisch zeer gecompliceerd” is.
Grote wijzigingen op het vlak van de eigenwoningregeling acht hij op korte termijn niet realistisch.
(Staatssecretaris van Financiën, 24 mei 2023, 2023-0000119436)

 

(juni 2023)