Staatssecretaris publiceert besluit Aanwijzing massaal bezwaar plus over kalenderjaren 2017 tot en met 2020 (box 3)

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit in de Staatscourant gepubliceerd over bezwaar en verzoeken om ambtshalve vermindering van aanslagen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen over de kalenderjaren 2017 tot en met 2020. Het gaat dan om gevallen waarbij sprake is van belastbaar inkomen uit sparen en beleggen, oftewel box 3.
De Belastingdienst heeft een groot aantal verzoeken om ambtshalve vermindering van op 24 december 2021 al onherroepelijk vaststaande aanslagen inkomstenbelasting over de kalenderjaren 2017  tot en met 2020 ontvangen. Ook is een groot aantal bezwaarschriften ingediend tegen de  afwijzing van deze verzoeken om ambtshalve vermindering.
In overleg met vertegenwoordigers van fiscaal intermediairs (waaronder de Consumenten[1]bond, de Bond voor Belastingbetalers, de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en het Register Belastingadviseurs) wordt een aantal bezwaarschriften geselecteerd. Die worden ingezet voor de beantwoording van de rechtsvragen door de belastingrechter. Doel is om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de beantwoording van deze rechtsvragen. Daarom zal de inspecteur de rechter verzoeken om prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad. Doet de rechter dat niet, dan is het de bedoeling dat rechtstreeks beroep in cassatie bij de Hoge Raad wordt ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank (sprongcassatie).
“Als de inspecteur bij de definitieve beantwoording van de in deze aanwijzing opgenomen rechtsvragen niet of niet geheel in het gelijk gesteld wordt, herziet hij alle aanslagen inkomstenbelasting over de kalenderjaren 2017 tot en met 2020, ongeacht of de belanghebbende een verzoek om ambtshalve vermindering of een bezwaarschrift tegen de afwijzing daarvan ingediend heeft. Bij deze herziening vermindert de inspecteur de belastingaanslagen overeenkomstig het bepaalde in de Wet rechtsherstel box 3.”
(Besluit staatssecretaris van Financiën Aanwijzing massaal bezwaar plus over kalenderjaren 2017 tot en met 2020, van 25 januari 2023, nr. 2023-1194, Staatscourant 27 januari 2023, nr. 2860)

(februari 2023)