Standaardmodel ‘vast-variabel pensioen’ vastgesteld

Door de inwerkingtreding van de Wet verbeterde premieregeling hebben pensioendeelnemers met een premie- of kapitaalovereenkomst bij hun pensionering de keuze tussen een vast en een variabel pensioen. Pensioenuitvoerders die een vaste of variabele pensioenuitkering aanbieden, zijn vanaf 1 januari 2018 (wettelijk) verplicht om bij de communicatie richting de deelnemers een nieuw standaardmodel te hanteren. Dat standaardmodel is nu beschikbaar bij het Verbond van Verzekeraars.
Het model is afgelopen jaar ontwikkeld door de sector. Daarbij is intensief samengewerkt met de zogenoemde Verzekeringscommunity van het Verbond. In die groep zitten ruim 150 consumenten. Die denken en praten mee met de sector in een online platform.
Toezichthouder AFM is positief over het eindresultaat. Het standaardmodel is goedgekeurd door het ministerie van Sociale Zaken.
(Nieuwsbericht Verbond van Verzekeraars, 18 juli 2017)

(augustus 2017)