Tempo verhoging AOW-leeftijd te hoog

“Het tempo van de stijging van de AOW-leeftijd is veel te snel, werknemers kunnen zich hier niet goed op voorbereiden. Veel werknemers kunnen pas met pensioen op AOW-leeftijd, en dat wordt straks 67 jaar en drie maanden. Voor veel werknemers gaat dat echt veel te snel.” Dat zegt Maurice Limmen, voorzitter CNV Vakcentrale. Hij reageert op het debat dat in de Tweede Kamer is gevoerd over de gevolgen van de versneld verhoogde AOW-leeftijd voor werknemers met fysiek zware beroepen.
De CNV-voorzitter begrijpt dat de AOW-leeftijd omhoog moest. Maar de sociale partners eerder afspraken hebben gemaakt met de regering over het tempo van de verhoging van de AOW-leeftijd. Naar zijn mening is het tempo door eenzijdig ingrijpen vanuit de politiek onverantwoord hoog komen te liggen. Werknemers hebben daardoor te weinig kans zich op de nieuwe verhoogde AOW-leeftijd voor te bereiden. Hij voegt daar nog aan toe dat veel oudere werknemers nu nog langdurig werkloos zijn. Ook daar moet nu iets aan gebeuren.
Het CNV herhaalt haar pleidooi voor een flexibele AOW-ingangsdatum. Voor wat betreft de fysiek zware beroepen stelt de voorzitter dat het vaak juist de werknemers met fysiek zware beroepen zijn, die al op jonge leeftijd zijn begonnen te werken. Ook zij moeten in goede gezondheid van hun welverdiende AOW kunnen genieten.

(Bron: website CNV, 20 september 2017)

(oktober 2017)