Tijdelijke schenkingsvrijstelling eigen woning was onverwacht populair

In 2013 en 2014 was de ‘vrijstelling schenkbelasting eigen woning’ tijdelijk uitgebreid. Deze is onverwacht populair gebleken. In de meeste gevallen - naar schatting 74% van de schenkingen - is de regeling benut voor het doen van een aflossing op de hypotheek. De Algemene Rekenkamer acht het aannemelijk dat de regeling een bijdrage levert aan het terugbrengen van de totale hypotheekschuld en het aantal ‘onderwaterhypotheken’.
De Algemene Rekenkamer heeft geconstateerd dat de regeling is benut door mensen met een relatief slechte hypotheekpositie.
De uitbreiding van de schenkingsvrijstelling in 2013/2014 heeft tot aanzienlijk meer gederfde inkomsten geleid dan vooraf ingeschat. Geraamd was een bedrag van € 104 miljoen, terwijl met de uitbreiding € 1.035 miljoen was gemoeid.
De Algemene Rekenkamer verwacht dat de permanente regeling zoals die per 1 januari 2017 is ingegaan, ook een bijdrage zal leveren aan het terugbrengen van de totale hypotheekschuld (en het aantal ‘onderwaterhypotheken’). Zij beveelt aan om de effecten van de permanente regeling ook te onderzoeken en het aantal schenkingen te monitoren.
(Algemene Rekenkamer, 6 december 2017)

(december 2017)