Toepassing hardheidsclausule afkoop lijfrente meerderjarig invalide kind

Een ouder heeft een lijfrenteverzekering afgesloten voor zijn invalide kind. Doel van de verzekering is om te voorzien in het levensonderhoud van het kind als de ouder dat niet meer kan. Dergelijke lijfrenteverzekeringen zijn verzekeringen voor een meerderjarig invalide kind.
De verzekering is in het concrete geval geëxpireerd. Het kind moet met het beschikbaar gekomen een lijfrente aankopen. Het kind vindt geen verzekeringsmaatschappij bereid om een (uitgestelde of direct ingaande) lijfrente voor een meerderjarig invalide kind te starten. Hierdoor blijft alleen de mogelijkheid over om het kapitaal af te kopen. Afgezien van progressienadelen betekent dit dat revisierente verschuldigd is.
Met toepassing van de hardheidsclausule heeft de staatssecretaris in deze bijzondere situatie goedgekeurd dat de verzekeringsmaatschappij het lijfrentekapitaal van deze specifieke lijfrente voor een meerderjarig invalide kind mag uitbetalen alsof sprake is van de uitkering van een (reguliere) lijfrentetermijn.
Verzoeken in vergelijkbare situaties kunnen worden gezonden naar:

Ministerie van Financiën
Corporate Dienst Vaktechniek
Team Brieven en Beleidsbesluiten
Postbus 20201
2500 EE  Den Haag
(Mededeling staatssecretaris van Financiën van 22 februari 2023, nr. 2023-30469)

(maart 2023)