Top 10 risico’s volgens AFM

De AFM heeft een top 10 gepubliceerd van risico’s die zij signaleert in de financiële sector. Hoewel er nieuwe kansen zijn doordat de Nederlandse economie en de financiële markten een sterk herstel laten zien, brengen deze ontwikkelingen ook nieuwe risico’s met zich mee. Zo is het bijvoorbeeld de vraag of ondernemingen zorgvuldig genoeg omgaan met data. Een ander voorbeeld is de lage rente. Consumenten zijn door de lage spaarrente gevoeliger voor risicovolle beleggingen. Daarnaast gaan zij meer lenen. De AFM voorziet dat dit kan leiden tot financiële problemen in de toekomst. De AFM wil nieuwe risico’s opsporen voordat ze grote maatschappelijke problemen veroorzaken. De top 10-risico’s is een samenvatting van de AFM Agenda 2018.
De top 10-risico’s van de AFM is als volgt:

  1. Risico dat leningen niet in het belang van de klant zijn
  2. Risico op niet-passende beleggingsproducten
  3. Risico op ongewenste gevolgen voor markten en toezicht door internationale ontwikkelingen
  4. Risico op onverantwoord gebruik van technologie en data
  5. Risico op onvoldoende verbetering kwaliteit accountantscontroles
  6. Risico op tegenvallende financiële positie na pensionering
  7. Risico op onvoldoende risicobeheersing bij vermogensbeheer
  8. Risico dat werking kapitaalmarkten niet leidt tot beste prijs
  9. Risico op onvoldoende focus op duurzaamheid
  10. Risico op gebruik van de financiële sector voor crimineel gedrag

(www.afm.nl, over AFM, Toezichthouden in de praktijk)

(maart 2018)