Tweede Kamer praat over modernisering van het belastingstelsel

De Tweede Kamer heeft op 25 maart gesproken met vakbonden, werkgeversorganisaties, belastingexperts en hoogleraren. Er bleken veel verschillende meningen te zijn over dit onderwerp.
Oud-PvdA-staatssecretaris Vermeend - verantwoordelijk voor de Belastingherziening 2001 en het huidige boxensysteem - is van mening dat de politiek het vooral niet te overhaast moet doen. "Je hebt hier minstens drie jaar voor nodig, want je maakt een stelsel voor een langere periode."
Politiek, bedrijfsleven en vakbonden zijn het erover eens dat de belasting op arbeid omlaag moet. De verlaging van loonbelasting moet gecompenseerd worden met andere belastinginkomsten. En over de vraag hoe dat moet, verschillen de meningen. Een veel geopperde oplossing is het verhogen van de BTW. VNO-NCW vreest dat de consumptie daardoor instort met als gevolg het verlies van banen.
Onderzoeker Cnossen van het Centraal Planbureau vindt dat de verschillende BTW-tarieven en uitzonderingen moeten worden afgeschaft. Hoogleraar fiscale economie – en een van de auteurs van het plan voor een belastingherziening door de commissie-Van Dijkhuizen – Kavelaars zegt dat het ideale percentage 25% is.
De deskundigen zijn ook van mening dat rekening moet worden gehouden met nieuwe ontwikkelingen. De bijna 900.000 zzp'ers bestaan fiscaal niet. Er zijn belastingen voor werknemers en voor bedrijven. Volgens Hans Biesheuvel van ONL moet er een derde belastinggrondslag komen voor deze zelfstandig professionals.
(Nos.nl, 25 maart 2015)