Update oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer

Op 17 december 2015 heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën een brief over oplossingsrichtingen voor pensioen in eigen beheer (PEB) gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan  heeft op 23 maart 2016 een Tweede Kamerdebat/commissievergadering over de oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer (PEB) plaatsgevonden. Voorafgaand aan deze vergadering zijn door de diverse Kamerfracties schriftelijke vragen gesteld die door de staatssecretaris zijn beantwoord. Onderstaand een korte update.
De meeste Kamerfracties blijken - na de laatste stand van zaken - een lichte voorkeur te hebben voor uitfaseren (afschaffen) van PEB in combinatie met de mogelijkheid van oudedagssparen in eigen beheer (OSEB) zonder de mogelijkheid van verdere pensioenopbouw in eigen beheer. De staatssecretaris heeft in de vergadering toegezegd om binnen twee weken met een brief te komen, waarin met een concreet voorstel voor een variant verder is uitgewerkt. Hierbij zal hij ook nader ingaan op het eventuele overgangsrecht, de rechten van de (ex)partner en de mogelijke termijn van de geboden afkoopmogelijkheid. Vervolgens kunnen de diverse Kamerfracties aangeven of ze zich in de door de staatssecretaris gemaakte keuze kunnen vinden. In dat geval zal deze verder worden uitgewerkt in een concept wetsvoorstel en voor consultatie worden voorgelegd aan de diverse marktpartijen. Het streven is (nog steeds) naar een inwerkingtreding per 1-1-2017.

Noot:

Weer een (mini)stapje dichterbij de definitieve ‘oplossing’. Het blijft helaas nog weinig concreet en vele vragen blijven nog onbeantwoord. Zonder concreet wetsvoorstel is op veel vragen uit de praktijk vooralsnog (helaas) geen antwoord te geven. Het wordt krap om inwerkingtreding per 1 januari 2017 te halen. Als Wiebes niet snel met een keuze doorkomt, dan zullen de inspanningen zeer waarschijnlijk tevergeefs zijn geweest, want volgend jaar zijn immers weer verkiezingen en kan het ‘spel’ weer van voor af aan beginnen.