Vóór 1 mei 2015 meer duidelijkheid over pensioen in eigen beheer

De commerciële en fiscale waardering van pensioen, dat door de DGA in eigen beheer is verzekerd, komen vaak niet overeen. Een van de oorzaken hiervoor is de lage marktrente. Hierdoor is op de pensioendatum in veel gevallen te weinig pensioenkapitaal aanwezig om de toegezegde pensioenen te kunnen uitkeren. Er is dus sprake van een dekkingstekort dat fiscaal niet gerepareerd kan worden, omdat de opbouw eerder al gefaciliteerd is geweest.
Eind 2013 heeft de toenmalige staatssecretaris van Financiën een drietal oplossingsrichtingen voor dit probleem gegeven.
In december 2014 heeft een Tweede Kamerlid aan de huidige staatssecretaris Wiebes gevraagd wanneer e.e.a. wordt geconcretiseerd in de wetgeving.
De staatssecretaris heeft geantwoord dat:

  • hij zo spoedig mogelijk maar in ieder geval vóór het mei reces (dat op 1 mei 2015 aanvangt) met een nadere uitwerking van mogelijke oplossingsrichtingen zal komen;
  • hij aan de hand van deze nadere uitwerking het debat met de Tweede Kamer aan wil gaan;
  • zodra hieruit een duidelijke voorkeur voor een bepaalde oplossingsrichting blijkt, een en ander in een wetsvoorstel zal worden vervat;
  • het zijn doel is om dit wetsvoorstel per 1 januari 2016 in werking te kunnen laten treden.

(Brief staatssecretaris van Financiën, kenmerk DB2014-526U d.d. 13 januari 2015).