V&A’s over uitfasering pensioen in eigen beheer gepubliceerd

De Wet uitfasering van pensioen in eigen beheer (PEB) en overige fiscale pensioenmaatregelen is op 1 april 2017 officieel ingegaan. Diverse maatregelen inzake het uitfaseren van PEB zijn op 1 april 2017 en de overige fiscale pensioenmaatregelen (met terugwerkende kracht) per 1 januari 2017 in werking getreden. Op www.belastingdienstpensioensite.nl zijn naar aanleiding hiervan 19 vragen en antwoorden (V&A’s) over het uitfaseren van PEB gepubliceerd. De V&A’s geven antwoord op diverse praktijkvragen en bevestigen grotendeels de reeds bekende materie.

Noot:

Het is goed dat het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen V&A’s publiceerd over nieuwe wetgeving. Jammer dat met name over de combinatie PEB en een onbepaald gedeelte verzekerd geen V&A’s zijn opgenomen, omdat hierover in de praktijk onduidelijkheden blijven bestaan. Wellicht heeft dat te maken met het feit dat nadat de Wet in de Eerste Kamer is aangenomen alsnog door kamerfracties in een brief[1] aan de staatssecretaris vragen zijn gesteld over dit onderwerp en de staatssecretaris hierop nog moet antwoorden. Laten we hopen dat er op dat front snel de gewenste duidelijkheid komt.

(bron: https://www.belastingdienstpensioensite.nl/)

(april 2017)

[1] Zie: https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20170316/brief_aan_de_staatssecretaris_van/document3/f=/vkcof93gl4sm.pdf