Verder uitstel invoering Wet bedrag ineens lijkt reëel

Het wetsvoorstel Wet bedrag ineens is aangemeld voor plenaire behandeling op 24 januari 2024. Daarmee lijkt invoering per 1 juli 2024 niet meer waarschijnlijk. Minister Schouten heeft bij een eerder uitstel van het wetsvoorstel minister namelijk aangegeven dat uitvoerders na instemming door het parlement minimaal zes maanden voorbereidingstijd nodig hebben, met name voor het tijdig informeren van de deelnemers.
(Procedurevergadering 12 september 2023 Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

(november 2023)