Verlies overgangsrecht hypotheekrenteaftrek bij oversluiten?

Fiscale Zaken Athora

Vraag: Komt het gehele bedrag van de hypothecaire lening per 31 december 2012 in aanmerking voor overgangsrecht, ongeacht hoe die financiering op dat moment was opgebouwd? En hoe werkt dat uit als een deel van die bestaande eigenwoningschuld aflossingsvrij was, op enig moment naar een annuïtaire variant is overgesloten en de belastingplichtige weer terug wil naar aflossingsvrij?