Verwachtingen Nederlanders over provisieverbod

Uit onderzoek van Platform Wijzer in geldzaken blijkt dat driekwart van de Nederlanders het goed vindt, dat door het provisieverbod duidelijk wordt wat de kosten van het advies en de kosten van een product zijn. Het Platform heeft onderzoek gedaan onder bijna 1.000 Nederlanders.Aanleiding voor het onderzoek is het provisieverbod dat op 1 januari 2013 van kracht wordt voor veel financiële producten zoals pensioenen, hypotheken en levensverzekeringen.Bijna de helft van de ondervraagden verwacht dat de totale kosten (voor advies en het product samen) omhoog zullen gaan. En de helft is van plan om de kosten een rol te laten spelen bij de keuze voor een adviseur.Op verzoek van de financiële sector en het ministerie van Financiën heeft het platform de checklist financieel advies opgesteld en gepubliceerd.(Persbericht Platform Wijzer in geldzaken, 4 december 2012)