Verzamelbrief pensioenonderwerpen naar Tweede Kamer verzonden

Minister Koolmees heeft op 22 september een uitgebreide brief over diverse pensioenonderwerpen naar de Tweede Kamer gezonden.

De minister gaat daarbij in op de volgende onderwerpen:

  1. De stand van zaken inzake de toezeggingen bij de evaluatie van de Wet verbeterde premieregeling.

    Het gaat hierbij om onder meer een betere vergelijkbaarheid van complexe producten en verbetermaatregelen inzake zorgplicht en informatievoorziening. De benodigde wetswijzigingen zullen in het Pensioenakkoord worden verankerd. De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2022. 
  2. Begrijpelijke communicatie over het nieuwe pensioenstelsel.

    De minister heeft kort na het debat over het Pensioenakkoord op rijksoverheid.nl en diverse sociale mediakanalen van het ministerie, via een animatie en begrijpelijke teksten, inzicht gegeven in wat er gaat veranderen en hoe het nieuwe pensioenstelsel eruit komt te zien.
  3. De planning voor uniformering van het partnerbegrip.

    Ook de uniformering van het partnerbegrip wordt meegenomen in de uitwerking van het Pensioenakkoord.
  4. Het gesprek met ouderen- en jongerenorganisaties over de vorm van inspraak bij het invaren van bestaande aanspraken en rechten naar het nieuwe pensioenstelsel. 

    Dit gesprek zal op korte termijn plaatsvinden. 
  5. Indexatieperspectief in het nieuwe stelsel.

    Conclusie van de minister op dit punt is dat op “hoofdlijnen blijft staan dat het nieuwe contract - door het vervallen van de buffereisen - sneller meebeweegt met de ontwikkeling van de economie en daarmee indexatie dichterbij brengt ten opzichte van het huidige ftk-contract”
  6. Informeren over de pensioenleeftijden in de publieke sector van de EU-lidstaten. 

    Er blijken geen overzichten voorhanden te zijn van de relatie tussen effectieve pensioenleeftijd en pensioenregelingen in de publieke sector. De minister heeft een vervangend overzicht opgeleverd.
  7. Reactie op het onderzoek van het CPB & Netspar getiteld Lage rente en de toekomst van pensioenen.

    Het Centraal Planbureau (CPB) heeft samen met Netspar onderzoek gedaan naar de betekenis van lage rente en rendementen voor het Nederlandse pensioenstelsel. Het CPB stelt dat het goed is rekening te houden met langdurig lagere rendementen voor pensioenfondsen. Door meer individueel te sparen of door meer te beleggen in kapitaalgedekte pensioenen kan dit probleem worden ‘verzacht’.

(Brief minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 22 september 2020, kenmerk 2020-0000078459)

(oktober 2020)