Verzekeren uitkering pensioenkapitaal aanvullend pensioensparen bij vooroverlijden voor extra partnerpensioen

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft een nieuw vraag en antwoord gepubliceerd. Het gaat over de vraag of de verzekering van een uitkering van pensioenkapitaal bij vooroverlijden kan worden gecombineerd met partnerpensioen dat op risicobasis is verzekerd.
In een pensioenregeling kan naast de basispensioenregeling de mogelijkheid zijn opgenomen om voor eigen rekening aan een regeling voor aanvullend pensioensparen.
Het CAP geeft aan dat als de basisregeling al voorziet in een - al dan niet op risicobasis verzekerd -fiscaal maximaal partnerpensioen, het fiscaal niet mogelijk is om in de aanvullende regeling nog een uitkering van pensioenkapitaal bij vooroverlijden voor de aankoop van aanvullend partnerpensioen te verzekeren. Bij dat pensioenkapitaal kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een uitkering van 90% van het belegde pensioenkapitaal (ook wel restitutiekapitaal genoemd). Hoewel de absolute begrenzing van het partnerpensioen op 70% van het laatstgenoten loon per 1 januari 2017 vervallen is, kan het partnerpensioen wel hoger uitkomen dan de genoemde 70% maar uitsluitend als gevolg van:

  • een lange arbeidzame periode waarover aanspraken worden toegekend, of
  • onderlinge ruil van pensioensoorten.

Het verzekeren van een pensioenkapitaal bij vooroverlijden valt niet onder uitruil. Het CAP geeft aan dat in een dergelijk geval sprake is van oververzekering.
Als in de basisregeling nog geen fiscaal maximaal partnerpensioen is toegezegd, kan een restitutiekapitaal wel worden meeverzekerd. Oververzekering kan in een dergelijk geval worden voorkomen door de werkgever (of de pensioenverzekeraar) als begunstigde op te nemen voor zover het restitutiekapitaal bij overlijden meer bedraagt dan de koopsom voor een fiscaal maximaal aanvullend partnerpensioen. Het CAP heeft hier uitgebreid aandacht aan besteed in V&A 08-038.
(Centraal Aanspreekpunt Pensioenen, V&A 21-005, 19 maart 2021)

(april 2021)