Voortgang wetgevingstraject Wet toekomst pensioenen (4)

In verschillende marathonsessies is het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen in de Tweede Kamer behandeld. En daarmee is het nog niet klaar. Op aandringen van Kamerlid Omtzigt gaat de Tweede Kamer het wetsvoorstel artikelsgewijs behandelen.
De Kamerleden hebben de vragen verdeel in vier blokken, waarbij kleine groepen van Kamerleden de vragen over de diverse artikelen/wijzigingen hebben voorbereid. De vier blokken hebben als thema ‘Contract’, ‘Transitie’, ‘Nabestaandenpensioen’ en ‘Overig’.
De planning is dat de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer de vragen behandeld op 2 december 2022.
Op 30 november heeft minister Schouten het rapport van de Advies Commissie Parameters naar de Tweede Kamer gezonden (zie bijlagen).
(www.tweedekamer.nl , TK 36 067)

(december 2022)