Voortgang wetgevingstraject Wet toekomst pensioenen (5)

Op 22 december 2022 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen na hoofdelijke stemming met 93 stemmen voor en 48 stemmen tegen aangenomen.
Op 17 en 31 januari 2023 hebben in de Eerste Kamer technische briefings plaatsgevonden. Op 14 en 21 februari 2023 zijn deskundigenbijeenkomsten over het wetsvoorstel gepland. Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vindt plaats op 7 maart 2023.
Op 15 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. De Statenleden kiezen de leden van de Eerste Kamer. De regeringscoalitie heeft daar op dit moment geen meerderheid, maar met de verwachte steun van GroenLinks en Partij van de Arbeid, is die er voor de pensioenwet nog wel.
De Eerste Kamer houdt tot eind mei 2023 de huidige samenstelling. Dit betekent dat de Eerste Kamer uiterlijk 30 mei moet stemmen over de Wet toekomst pensioenen.
(www.tweedekamer.nl, www.eerstekamer.nl)

(februari 2023)