Voorwaarden inkoop AOW aangepast

Met terugwerkende kracht tot 24 maart 2014 worden de nieuwe voorwaarden voor de inkoop van AOW toegepast. Reden is onbedoeld en ongewenst gebruik van de in de AOW opgenomen inkoopregeling tegen te gaan.
De Eerste Kamer heeft op 25 november 2014 ingestemd met het daartoe strekkende wetsvoorstel wijziging vrijwillige verzekering AOW.
(Eerste Kamer, nr. 33 928)