Vraag en antwoord over de berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen aangepast

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP) heeft V&A 08-068 dat gaat over de berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen aangepast. Zo is het V&A aangepast aan de per 1 januari 2020 geldende ANW- en AOW-uitkeringsbedragen en fiscale tarieven.Nieuw is een onderdeel over indexatie. Bij een ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen mogen de fiscale maxima worden overschreden door aanpassing van het pensioen aan loon- of prijsontwikkeling. Bij een nabestaandenoverbruggingspensioen mag dat niet. De mogelijkheid om een vast of variabel indexatiepercentage te hanteren, is daardoor beperkt. Dergelijke indexatiepercentages zijn fiscaal slechts mogelijk indien en voor zover het nabestaandenoverbruggingspensioen na de indexatie het voor de gerechtigde geldende fiscale maximum niet overschrijdt.Tot slot is ook de tekst over het in de vóór 1 augustus 2018 gepubliceerde versies van V&A 08-068 opgewekte vertrouwen en de eerder gepubliceerde voorbeelden geactualiseerd.(Centraal Aanspreekpunt Pensioenen, V&A 08-068, 28 januari 2020)

Noot:

Het volledige V&A is hier te vinden.(februari 2020)